Magyar Falu Program

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartásra: 3.889.499 Ft (2020)
A belterületi közterületek rendezettségének megőrzéséhez, az igényes környezet kialakításához lehetőséget kaptunk eszközállományunk bővítésére. Sikeres pályázat útján ágaprítót és rézsűzúzót vásároltunk.

Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása: 14.948.280 Ft (2020)
A falugondnoki szolgálatatás támogatása mellett, 17 fő szállítására alkalmas gépjármű (busz) beszerzése valósult meg.

A nemzeti és helyi identitástudat erősítése: 12.795.295 Ft (2019)
Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a rendezvények lebonyolítására, a hagyományaink továbbviteléhez és azok megtartására. A varrodaként is üzemelt régi épületünk, az átalakulás és felújítást követően közösségi házként funkcionál tovább.

Orvosi eszköz: 2.991.995 Ft (2020)
Az egészségügyi alapellátási rendszer eredményességének és hatékonyságának javítása korszerű eszközállomány létesítésével: az orvosi 14, fogorvosi rendelőnk pedig 18 új eszközzel bővült.

Óvoda udvar: 4.229.227 Ft (2019)
A régi, elavult játékok helyére színes korszerű, EU-s szabványoknak megfelelő játékok kerültek.

Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás: 15.593.382 Ft (2020)
A Tisza felé vezető útszakasz újraaszfaltozása 400 méteren valósult meg.

Faluházak felújítása: 5.184.279 Ft (2020)
Energetikai pályázat útján sikerült felújítani a polgármesteri hivatal épületét, azonban belső esztétikai munkákra eddig nem került sor. Ehhez kaptunk támogatást, melyből a meglévő régi irodai bútrozat cseréjére valósul meg.

Közterületi játszótér fejlesztése: 4.176.113 Ft (2020)
A mára már veszélyes játszótéri játékok helyett, új, korszerű és biztonságos játékok megvásárlására, igényes környezet kialakítására várhatóan ez év júniusában kerül sor.

Temetői infrastruktúra fejlesztése: 11.932.343 Ft (2020)
Nyertes pályázatnak köszönhetően a temető területén lévő ravatolozó épület tetőszerkezetének cseréjére van lehetőség; illetve a közel 50 éves kegyeleti hűtő helyett új két cellás hűtő beszerzése folyamatban van.