Állások

Pályázati felhívás – Óvodapedagógus

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
CSOBAJI ÓVODA ÉS KONYHA
óvodapedagógus
 munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 3927 Csobaj,  Hunyadi u. 29.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása a köznevelési törvény és a munkaköri leírás alapján. Alapvető feladata a rábízott gyerekek nevelése, fejlesztése. Nevelő-fejlesztő munkáját az óvoda Pedagógia Programja szerint végzi.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,
  • magyar állampolgárság
  • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022.augusztus 22. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baranyiné Harmati Beáta nyújt, a 47/586-017-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a pályázatnak a Csobaji Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (3927 Csobaj, Hunyadi út 29.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Cso/519/2022, valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 12.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat az intézményvezető hallgatja meg. A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt 2022. július  12. napjáig.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa! A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. Próbaidő 3 hónap.

A hivatalos felhívás IDE kattintva letölthető!