LEADER

Külterületi helyi utak fejlesztése - 79.691.683 Ft (folyamatban)
- 083 hrsz külterületi út felújítása és stabilizálása