Ebösszeírással kapcsolatos ügyintézés

F E L H Í V Á S

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) bekezdése alapján Csobaj Község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Csobaj község területén 2020. március 16-tól május 31-ig terjedő időszakban EB ÖSSZEÍRÁST VÉGEZ.

Az összeírást az Önkormányzattól kapott megbízás alapján az önkormányzat dolgozói végzik. Az adatszolgáltatás kötelező, melyhez szükséges nyomtatványt az összeírást végző munkatársak juttatják el a lakosokhoz. Az eb összeírás elvégzése után az esetleges adatváltozásokat 3 munkanapon belül be kell jelenteni Csobaj Község Önkormányzatához, melyhez nyomtatvány az önkormányzatnál kérhető. Az eb összeírással kapcsolatos adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezménye- az állatvédelmi bírságról szóló kormányrendelet alapján - minimum 30.000,- Ft pénzbírság.

 

Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy - a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, Ennek elmulasztása 45.000,- Ft bírság kifizetését vonja maga után ebenként, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. A kutyák chipezéséhez követelmény a veszettség elleni védőoltás felvétele.

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó magánállatorvossal beoltatni, ennek elmaradása esetén 90.000,- Ft bírság szabható ki ebenként. A chipezés hatósági ára 3.500,- Ft, míg a veszettség elleni oltás szabadáras.

 

Felhívom az ebtartó lakosok figyelmét arra, hogy fenti jogszabályi kötelezettségek betartását a hivatal fokozottan ellenőrizni fogja. Amennyiben azt tapasztaljuk, hogy az ebtartó a veszettség elleni védőoltás beadatási, valamint a transzponderrel (mikrochip) történő jelölési kötelezettségének nem tesz eleget, akkor bírság kiszabása céljából jelzéssel fogunk élni az Állatvédelmi hatóság felé, továbbá a közterületen kóborló ebek begyűjtésre fognak kerülni.

Együttműködésüket megköszönöm.

 

Csobaj, 2020. március 11.

                                             Péterné Ferencz Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából:

                                                                                                                                                            dr. Németh Zsuzsanna sk.

                                                                                                                                                                  Kirendeltség vezető

Ebösszeíró adatlap

Változásbejelentő adatlap